Το φωτόμετρο αυτό χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του Εξασθενούς Χρωμίου στο νερό. Είναι εξαιρετικά απλό στη χρήση του και Χρησιμοποιεί αντιδραστήρια σε σκόνη και έχει ακρίβεια με απόκλιση ±2%.

HN-07 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ

€80.00Price