Το φωτόμετρο αυτό χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ελεύθερου χλωρίου. Είναι εξαιρετικά απλό στη χρήση του και Χρησιμοποιεί αντιδραστήρια σε σκόνη και έχει ακρίβεια με απόκλιση ±2%.

HN-01 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ

€80.00Price