Το φωτόμετρο αυτό χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του Ασβεστίου στο νερό. Είναι εξαιρετικά απλό στη χρήση του και Χρησιμοποιεί αντιδραστήρια σε σκόνη και έχει ακρίβεια με απόκλιση ±2%.

HN-03 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

€80.00Price