Το φωτόμετρο αυτό χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των Νιτρικών στο νερό. Είναι εξαιρετικά απλό στη χρήση του και Χρησιμοποιεί αντιδραστήρια σε σκόνη και έχει ακρίβεια με απόκλιση ±2%.

HN-05 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ

€80.00Price