Το φωτόμετρο αυτό χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του Σιδήρου στο νερό. Είναι εξαιρετικά απλό στη χρήση του και Χρησιμοποιεί αντιδραστήρια σε σκόνη και έχει ακρίβεια με απόκλιση ±2%.

HN-06 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

€80.00Price