Το φωτόμετρο αυτό χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της Αμμωνίας στο νερό. Είναι εξαιρετικά απλό στη χρήση του και Χρησιμοποιεί αντιδραστήρια σε σκόνη και έχει ακρίβεια με απόκλιση ±2%.

HN-04 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ

€80.00Price